ОШ ''Олга Петров'' Падинска Скела
„БИЋЕМО ЉУДИ МЛАДИ, ШТО ШКОЛА ТРАЖИ ОД НАС, ПО ПРАВДИ СВАКИ ДА РАДИ, НА ПОНОС ЊОЈ И НА ЧАСТ“

уџбеници

Списак одобрених уџбеника за основну школу

за школску 2016/2017. годину

 Kids-sitting-on-books

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавиће листу уџбеника за основну школу, формирану на основу јавног позива за избор уџбеника за три наредне школске године.

Избор уџбеника се врши од 25. фебруара до 10. априла и обухвата: Прикупљање мишљења од ученика и родитеља, Анализа свих уџбеничих комплета за одређени предмет од стране актива наставника, Доношење одлуке о избору комплета, Доношење одлуке о уџбеничким јединицама унутар комплета које треба да има сваки ученик, Анализа потреба школске библиотеке/кабинета за уџбеничким јединицама. Своје изборе школе ће уносити у апликацију од 20. марта до 10. априла. Каталог уџбеника биће објављен 30. априла

 

Наставници који реализују наставу, врше избор комплета уџбеника за сваки предмет (комплети за поједине предмете могу бити од различитих издавача).

Тако изабрани комплет за сваки предмет, чини комплет уџбеника за одређени разред. Изабрани комплет уџбеника на нивоу школе, усваја Наставничко веће школе. Уџбенике одобрава Министарство просвете.


Списак одобрених уџбеника за основну школу по разредима биће преузет са званичног сајта Министарства просвете 30. априла 2016. године. Актуелне информације доступне су овде.