ОШ ''Олга Петров'' Падинска Скела
„БИЋЕМО ЉУДИ МЛАДИ, ШТО ШКОЛА ТРАЖИ ОД НАС, ПО ПРАВДИ СВАКИ ДА РАДИ, НА ПОНОС ЊОЈ И НА ЧАСТ“

Правила понашања

Правила  понашања у школи

image003

ОШ „Олга Петров“ је школа која се воли.

Да би нам у њој било лепо и безбедно сви се морамо

придражавати   правила понашања која су пред вама.

Ако свако поштује свој део обавеза наша школа ће

бити још боља и успешнија.

image005

СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВА НА СРЕЋНО И РАДОСНО ДЕТИЊСТВО КОЈЕ МУ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОРОДИЦА, АЛИ И ШКОЛА

СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА БУДЕ УПОЗНАТО  СА СВОЈИМ ПРАВИМА, АЛИ И ОБАВЕЗАМА

БИЋЕМО ЉУДИ МЛАДИ,ШТО ШКОЛА ТРАЖИ ОД НАС

ПО ПРАВДИ СВАКИ ДА РАДИ, НА ПОНОС ЊОЈ И НА ЧАСТ!

Златна правила у понашању и комуникацији ученика

-   при доласку у школу, друштво, нечију кућу обавезно поздрави присутне

-   старије ословљавај са „ВИ“

-   не упадај другима у реч. Сачекај да твој друг, учитељ, наставник... заврши мисао, а онда се ти културно обрати

-   не буди досадан у комуникацији, не испитуј превише

-   не понављај сто пута једно те исто, јер тако постајеш  досадан свом саговорнику

-   не подижи глас ако се саговорник не слаже са тобом или ако се ти не слажеш са њим

-   конверзација није монолог, уступи реч и другима

-   не додируј саговорника ине завршавај његове започете реченице

-   са одраслима или другарима разговарај без узречица и псовки

-   при упознавању пружи руку и рукуј се, ни сувише јаким ни сувише слабим стиском и гласно и разговетно изговори своје име

-   не употребљавај речи чије значење не знаш

-   ако зеваш, стави руку на уста

-   при кијању и кашљању, обавезно стави марамицу на нос и уста

-   ако имаш прехладу или грип немој ићи у школу или посету другу

image013

Ученици

обавезе и дужности

-   долазе у школу 10 мин пре почетка часа

-   за време трајања  наставе и одмора не  излазе из  школског дворишта

-   када звони да буду на свом месту и  спремани за  почетак часа

-  ако ученик неоправдано касни на час, биће записан и добиће неоправдани изостанак

-  са часа може изаћи само уз одобрење  наставника

-  за време трајања наставе трба да буде дисциплинован, као и за време одмора и других активности

-  сваки изостанак правда лекарским оправдањем или родитеља у року од 3 дана

-  у школу долази прикладно одевен

-  чува школску имовину од оштећења, а у случају оштећења надокнади  штету

-  да се не задржава на ходницима за време  наставе, после наставе или евентуалног губљења часа

-  пристојно се понаша према наставницима и другим запосленима у школи

-  са  часа може изаћи само уз одобрење наставника

-  у случају нестанка новца, телефона..школа не сноси одговорност јер је ученик дужан да се стара о својим стварима

-  на часу не сме да једе или пије

-  за време часа мобилни телефони морају бити искључени

Строго се забрањује

-   доносити и користити   цигарете,  алкохол, опијате и наркотичка   средства у школу

-   доносити оружје и предмете којима се може нанети повреда и угрозити живот ученика и радника школе

самовољно решавати сукоб  употребом  физичке силе и оружја

 

image007

 

НЕМОЈ ДОЗВОЛИТИ ДА ТЕ  УСПЕХ  УСПАВА,

НИТИ ДА ТЕ НЕУСПЕХ ОБЕСХРАБРИ!

 

 

 

 

Поштовани родитељи

Ми Вас сматрамо својим сарадницима у  васпитању Вашег детета. Наш заједнички рад је неопходaн  како би Ваше дете напредовало, а заједно са њим и наша школа.

Бољем функционисању рада школе и Ви можете помоћи  ако:

-   редовно пратите понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се иформишете о томе код свог учитеља или одељењског старешине;

-   редовно сарађујете са учитељем, одељењским старешином и предметним наставницима

-   редовно присуствујете родитељским састанцима;

-   уколико доводите дете у школу, немојте га пратити до учионице јер тиме реметите ред осталих ученика и запослених

-   када долазите по дете чекајте га у холу школе никако испред врата учионице

-   сносите одговорност уколико дете самостално изађе из школског дворишта (забрањено Одлуком Савета родитеља школе)

-   изостанке до три дана правдате лично, а преко три дана  лекарским уверењем

-   за изостанак Вашег детета до 3 дана можете се обратити одељењском старешини, за одсуство 4-10 дана директору, а преко 10 дана пишете молбу Наставничком већу

-   обавезе у погледу материјалног дуговања вашег детета школи благовремено и на време  извршавајте

-   сваку врсту насиља и искоришћавања вашег детета одмах пријавите одељењском старешини

-   нисмо одговори за поступке Вашег детета у школском дворишту, ако је настава завршена

image009

Наставници

    Између осталих имају и следећа задужења

-  на почетку школске године разредне старешине упознају ученике са правилима и 

   обавезама у школи  

-  предузимају мере за понашање ученика које је у супротности са Правилником о

   безбедности   и другим актима школе

-  долазе у школу пристојно одевени и својим  изгледом васпитно делује на ученике

-  не вређају ученике и запослене

-  не изражавају националну, верску и полну  нетрпељивост

-  редовно дају на увид  резултате писмених  провера  знања и ученицима и родитељима

Дежурни наставници

долазе на посао 30 минута пре почетка наставе и  остају до краја смене

-  током целог одмора  су на месту свог дежурства

-  спречавају ученике да за време одмора шетају и трче по ходницима школе

-  обезбеђују несметано извођење наставе и старају се о понашању ученика

image011