ОШ ''Олга Петров'' Падинска Скела
„БИЋЕМО ЉУДИ МЛАДИ, ШТО ШКОЛА ТРАЖИ ОД НАС, ПО ПРАВДИ СВАКИ ДА РАДИ, НА ПОНОС ЊОЈ И НА ЧАСТ“

Јавне набавке

 

 

____________________________________________________________________________________________

  

ОДЛУКА о додели уговор у јавној набавци мале вредности добара - електрична енергија

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о обустави поступка за јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија

____________________________________________________________________________________________

 

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

____________________________________________________________________________________________

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА –

 

  __________________________________________________________________________________________

  

П О З И В за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија

____________________________________________________________________________________________

 

 Обавештење о закључном уговору Екскурзија

 

____________________________________________________________________________________________

                                 

Одлука о додели уговора - Извођење екскурзије и наставе у природи

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 2019-2020

Позив за подношење понуде - извођење екскурзије и наставе у природи 2019-2020

   ____________________________________________________________________________________________

                                                                                    

ОДЛУКА

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара

- електрична енергија

  ____________________________________________________________________________________________

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - електрична енергија

и 

Конкурсна документација - јавна набавка добара електричне енергије

 

    ____________________________________________________________________________________________

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга

– извођење екскурзије и наставе у природи

за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле

Партије број 1 и 2

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СКЛОПЉЕНОМ УГОВОРУ 

у јавној набавци мале вредности услуга-извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе "Олга Петров" из Падинске Скеле

 

У прилозима су ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности услуга-

извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе "Олга Петров" из Падинске Скеле

партија 1-1

партија 1-2

партија 1-3

партија 1-4

партија 1-5

партија 2, 3 и 4-1 део

партија 2, 3 и 4-2 део

партија 2, 3 и 4-3 део

партија 2, 3 и 4-4 део

партија 2, 3 и 4-5 део

 

 

 line1123

У прилогу је измењена документација за рекреативну наставу у школској 2018/19.години

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Олга Петров“ из Падинске Скеле

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда 

line1123У прилогу је документација за рекреативну наставу

у школској 2018/19.години

Позив за подношење понуда за рекреативну наставу
Конкурсна документација за рекреативну наставу 

line1123

У прилогу је Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара - рачунари.

Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки 22.06.2018. године.

line1123

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

– електрична енергија,

за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле

line1123

У прилогу је

Одлука о додели уговора понуђачу

за јавну набавку добара-рачунари.

У прилогу је Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку добара - рачунари.

и
Документа су објављена на
Порталу јавних набавки 14.05.2018. године.
line1123

Одлука  о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара

-електрична енергија

Позив за подношење понуда

и

Конкурсна документација за јавну набавку добара

- електрична енергија,

који су објављени на Порталу јавних набавки 12.03.2018. године

line1123

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА                  

- ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ    

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

- ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ -

line1123

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Документи:

Конкурсна документација за јавну набавку добара

- електрична енергија

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара

- електрична енергија

Одлука о додели уговора - електрична енергија

line1123 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга

- извођење наставе у природи

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга

- извођење наставе у природи

 Одлука о додели уговора - извођење наставе у природи

 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга  - извођење наставе у природи

line1123 

Годишњи план јавних набавки (2018)

Годишњи план јавних набавки (2017) - измена

Годишњи план јавних набавки (2017) - техничка исправка

Годишњи план јавних набавки (2017)

Годишњи план јавних набавки (2016)