ОШ ''Олга Петров'' Падинска Скела
„БИЋЕМО ЉУДИ МЛАДИ, ШТО ШКОЛА ТРАЖИ ОД НАС, ПО ПРАВДИ СВАКИ ДА РАДИ, НА ПОНОС ЊОЈ И НА ЧАСТ“

Јавне набавке

У прилогу је Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара - рачунари.

Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки 22.06.2018. године.

line1123

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

– електрична енергија,

за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле

 

line1123

У прилогу је

Одлука о додели уговора понуђачу

за јавну набавку добара-рачунари.

У прилогу је Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку добара - рачунари.

и
Документа су објављена на
 
 
Порталу јавних набавки 14.05.2018. године.
 
line1123

Одлука  о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара

-електрична енергија

Позив за подношење понуда

и

Конкурсна документација за јавну набавку добара

- електрична енергија,

који су објављени на Порталу јавних набавки 12.03.2018. године

line1123

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА                  

- ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ    

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

- ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ -

line1123

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Документи:

Конкурсна документација за јавну набавку добара

- електрична енергија

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара

- електрична енергија

Одлука о додели уговора - електрична енергија

line1123 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга

- извођење наставе у природи

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга

- извођење наставе у природи

 Одлука о додели уговора - извођење наставе у природи

 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга  - извођење наставе у природи

line1123 

Годишњи план јавних набавки (2018)

Годишњи план јавних набавки (2017) - измена

Годишњи план јавних набавки (2017) - техничка исправка

Годишњи план јавних набавки (2017)

Годишњи план јавних набавки (2016)