Дани отворених врата

Програм сарадње са породицом, између осталог, обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. Овим данима, наставници су доступни за разговор са родитељима и 30 минута по завршетку наставе.