Select Page

Матична зграда
Опремљеност школе

У приземљу се налазе:

2 кабинета математике
2 кабинета српског језика
кабинет музике и ликовне културе
кабинет физике и хемије
школска библиотека
кабинет информатике и рачунарства
сала за физичко васпитање

На спрату су следећи кабинети:

кабинет биологије
кабинет географије
кабинет енглеског језика
кабинет руског језика
кабинет историје
2 кабинета ТИО-а