Select Page

ОШ „Олга Петров“ је школа која се воли.

Да би нам у њој било лепо и безбедно сви се морамо
придражавати   правила понашања која су пред вама.

Ако свако поштује свој део обавеза наша школа ће
бити још боља и успешнија.

Златна правила у понашању и комуникацији ученика

–  при доласку у школу, друштво, нечију кућу обавезно поздрави присутне

–   старије ословљавај са „ВИ“

–   не упадај другима у реч. Сачекај да твој друг, учитељ, наставник… заврши мисао, а онда се ти културно обрати

–   не буди досадан у комуникацији, не испитуј превише

–   не понављај сто пута једно те исто, јер тако постајеш  досадан свом саговорнику

–   не подижи глас ако се саговорник не слаже са тобом или ако се ти не слажеш са њим

–   конверзација није монолог, уступи реч и другима

–   не додируј саговорника ине завршавај његове започете реченице

–   са одраслима или другарима разговарај без узречица и псовки

–   при упознавању пружи руку и рукуј се, ни сувише јаким ни сувише слабим стиском и гласно и разговетно изговори своје име

–   не употребљавај речи чије значење не знаш

–   ако зеваш, стави руку на уста

–   при кијању и кашљању, обавезно стави марамицу на нос и уста

–   ако имаш прехладу или грип немој ићи у школу или посету другу

Строго се забрањује

–   доносити и користити   цигарете,  алкохол, опијате и наркотичка   средства у школу

–   доносити оружје и предмете којима се може нанети повреда и угрозити живот ученика и радника школе

–  самовољно решавати сукоб  употребом  физичке силе и оружја

Наставници

–  на почетку школске године разредне старешине упознају ученике са правилима и 

   обавезама у школи  

–  предузимају мере за понашање ученика које је у супротности са Правилником о

   безбедности   и другим актима школе

–  долазе у школу пристојно одевени и својим  изгледом васпитно делује на ученике

–  не вређају ученике и запослене

–  не изражавају националну, верску и полну  нетрпељивост

–  редовно дају на увид  резултате писмених  провера  знања и ученицима и родитељима

Ученици, обавезе и дужности

–   долазе у школу 10 мин пре почетка часа

–   за време трајања  наставе и одмора не  излазе из  школског дворишта

–   када звони да буду на свом месту и  спремани за  почетак часа

–  ако ученик неоправдано касни на час, биће записан и добиће неоправдани изостанак

–  са часа може изаћи само уз одобрење  наставника

–  за време трајања наставе трба да буде дисциплинован, као и за време одмора и других активности

–  сваки изостанак правда лекарским оправдањем или родитеља у року од 3 дана

–  у школу долази прикладно одевен

–  чува школску имовину од оштећења, а у случају оштећења надокнади  штету

–  да се не задржава на ходницима за време  наставе, после наставе или евентуалног губљења часа

–  пристојно се понаша према наставницима и другим запосленима у школи

–  са  часа може изаћи само уз одобрење наставника

–  у случају нестанка новца, телефона..школа не сноси одговорност јер је ученик дужан да се стара о својим стварима

–  на часу не сме да једе или пије

–  за време часа мобилни телефони морају бити искључени

Поштовани родитељи

–   редовно пратите понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се иформишете о томе код свог учитеља или одељењског старешине;

–   редовно сарађујете са учитељем, одељењским старешином и предметним наставницима

–   редовно присуствујете родитељским састанцима;

–   уколико доводите дете у школу, немојте га пратити до учионице јер тиме реметите ред осталих ученика и запослених

–   када долазите по дете чекајте га у холу школе никако испред врата учионице

–   сносите одговорност уколико дете самостално изађе из школског дворишта (забрањено Одлуком Савета родитеља школе)

–   изостанке до три дана правдате лично, а преко три дана  лекарским уверењем

–   за изостанак Вашег детета до 3 дана можете се обратити одељењском старешини, за одсуство 4-10 дана директору, а преко 10 дана пишете молбу Наставничком већу

–   обавезе у погледу материјалног дуговања вашег детета школи благовремено и на време  извршавајте

–   сваку врсту насиља и искоришћавања вашег детета одмах пријавите одељењском старешини

–   нисмо одговори за поступке Вашег детета у школском дворишту, ако је настава завршена

Дежурни наставници

–  долазе на посао 30 минута пре почетка наставе и  остају до краја смене

–  током целог одмора  су на месту свог дежурства

–  спречавају ученике да за време одмора шетају и трче по ходницима школе

–  обезбеђују несметано извођење наставе и старају се о понашању ученика