Select Page

Када смо при крају основне или средње школе, типична дилема која се намеће јесте шта и куда даље?

Ово питање је природно и логично питање с обзиром да се прекид школовања после основне школе никако не препоручује. Прекид школовања на нивоу основне школе представља велики ризик за сиромаштво и неповољан положај у животу, пре свега због недостатка основних квалификација за било какав посао, као и недостатка основних вештина и знања потребних за сналажење у животу.
Након основне или средње школе бира се будући професионални пут – смер даљег школовања, односно, занимање којим ћемо се бавити. Занимања има пуно и њихов број се континуирано повећава. Свакодневно настају нова занимања која раније нису постојала или бар нису постојала у облику и форми која је била раније.

Зашто је потребно да испиташ особине личности путем тестова?

Свако занимање захтева одређене особине личности. Тако нпр. медицинска занимања захтевају стрпљење, пријатност и љубазност у опхођењу са људима, саосећање и сл.; послови трговца или комерцијалисте захтевају услужност, убедљивост, пријатност у опхођењу са људима. Ако смо по природи ћутљиви и мирнији, ситуације у којима треба убеђивати људе, причати са њима, показати иницијативу и сл. биће за нас врло стресне и тешке. Ако смо по природи динамични, причљиви, пуни енергије …седење у канцеларији пуној папира и пратећи административни послови биће нам монотони, досадни и врло исцрпљујући.
Да би занимање било адекватно за тебе, твоје особине личности требале би се „поклопити” са очекиваним начином понашања које захтева то одређено занимање.

Шта је професионална оријентација?

Професионална оријентација је низ активности које психолог предузима да би стекао увид у способности ученика/це, особине личности, интересовања и склоности, те да би након тих информација могао дати препоруку и савет везан за даље професионално усмеравање. Ове информације психолог прикупља путем интервјуа са учеником/цом, као и применом различитих тестова.

Зашто је још важна професионална оријентација и помоћ психолога?

Занимања често бирамо из потпуно погрешних побуда. Желиш да постанеш трговац или фризер на наговор родитеља, због тога што ти је та школа била најлакша или најближа, због тога што су њу уписали и твоји пријатељима из разреда…или, имаш представу да је јако интересантно бити адвокат, а онда током школовања схватиш да те учење закона и прописа апсолутно не занима. Грешака је јако много, неке можемо исправити, неке не.
Да бисмо предупредили грешке и смањили ризике, потребно је проверити да ли си на добром путу при доношењу одлуке о избору занимања.

Добар извор информација за будуће средњошколце је “Водич за избор занимања“, који може да се нађе и на сајту Националне службе за запошљавање. Водич нуди детаљан опис свих занимања, процену професионалних интересовања и проверу способности. Сва занимања груписана су на основу сличности послова у 10 професионалних области. За сваку од области постоји детаљно објашњење шта ти послови подразумевају, које способности и особине дете мора да има да би тиме могло да се бави. Наведени су и услови у којима се ти послови обављају, као и тачни називи занимања, односно образовних профила у трогодишњим и четворогодишњим школама.