Select Page

Психолог

Лице за заштиту података о личности у Основној школи „ Олга Петров ,,Падинска Скела” је Татјана Јекић, запослена на пословима психолога школе, 
адреса Дејана Смиљковића бр.9 , 
Падинска Скела  телефон 011/630-0185