Select Page

Ритам рада школе обезбеђујемо распоредом школског звона, у две смене:

Преподневна смена

1. час – од 8,00 – 8,45
2. час – од 8,50 – 9,35
3. час – од 9,55 – 10,40
4. час – од 10,45 – 11,30
5. час – од 11,35 – 12,20
6. час – од 12,25 – 13,10

Послеподневна смена

1. час – од 14,00 – 14,45
2. час – од 14,50 – 15,35
3. час – од 15,55 – 16,40
4. час – од 16,45 – 17,30
5. час – од 17,35 – 18,20
6. час – од 18,25 – 19,10