Select Page

Мај  2021.

Ученици одељења III-6  и   IV-6  су у оквиру заједничких активности читали текстове о различитим знаменитим личностима, са акцентом на Олгу Петров. Поводом Дана школе израђена су два паноа.

Одељенски старешина III – 6 Драгана Младеновић

Одељенски старешина IV- 6 Драгиња Јовановић Стефановић