Активности одељења III – 6  и   IV – 6

Активности одељења III – 6 и IV – 6

Мај  2021. Ученици одељења III-6  и   IV-6  су у оквиру заједничких активности читали текстове о различитим знаменитим личностима, са акцентом на Олгу Петров. Поводом Дана школе израђена су два паноа. Одељенски старешина III – 6 Драгана Младеновић Одељенски...
Издвојено одељење Ковилово

Издвојено одељење Ковилово

У  издвојеном одељењу у Ковилову наставу похађа 19 ученика од  I до  IV разреда у два комбинована одељења. Са њима раде  учитељице  (I4 и  II 4  Радмила Куколеча  и  III4 и  IV 4   Александра Марић),...
Издвојено одељење Јабучки Рит

Издвојено одељење Јабучки Рит

Школа дели зграду са вртићем Пролеће и поседује две учионице, два тоалета и једну чајну кухињу. Школско двориште обухвата један спортски терен и простор са зеленилом. У школској 2020/2021. години уписан je 51 ђак од првог до четвртог разреда.  Четири одељења...