Издвојено одељење Ковилово

Издвојено одељење Ковилово

У  издвојеном одељењу у Ковилову наставу похађа 19 ученика од  I до  IV разреда у два комбинована одељења. Са њима раде  учитељице  (I4 и  II 4  Радмила Куколеча  и  III4 и  IV 4   Александра Марић),...
Издвојено одељење Јабучки Рит

Издвојено одељење Јабучки Рит

Школа дели зграду са вртићем Пролеће и поседује две учионице, два тоалета и једну чајну кухињу. Школско двориште обухвата један спортски терен и простор са зеленилом. У школској 2020/2021. години уписан je 51 ђак од првог до четвртог разреда.  Четири одељења...
Издвојене одељење Глогоњски Рит

Издвојене одељење Глогоњски Рит

Основну школу у Глогоњском Риту похађају ученици од 1. до 4. разреда у два комбинована одељења. Разредне старешине су Сузана Марковић (II5 и III5)и Данијела Тодоровски (I5  и   IV 5). Школске 2020/2021. године уписано је 16 ученика и настава се одвија...

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна...