Select Page

Испит из српског/матерњег језика је у среду, 17.06.2020. од 9-11 часова,  

Испит из математике је у четвртак, 18.06.2020. од 9-11 часова и

Испит са комбинованим тестом је  у петак, 19.06.2020. од 9-11 часова.

Дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

– школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке;

– сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;

– у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

– сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.00h ;

– од личних ствари на испит се може унети само вода, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.