Select Page

ОШ ,,Олга Петров”

Издвојено одељење: Глогоњски рит

Школска година: 2021/2022.

Разред и одељење: комбинована одељења I5 и  II5 ,  III5 и  IV5

И З В Е Ш Т А Ј

            Прве недеље октобра месеца у нашој школи  је обележена „Дечија недеља“ низом различитих активности. Учествовали су сви ученици од I до IV разреда са својим учитељицама. Организатори су биле учитељице.

Понедељак 4.10. 2021.  Традиционално цртање кредама у школском дворишту

Петак 8.10.2021. – Ликовна радиоица: „У мом срцу има места за…“

         Деца су уживала у „Дечијој недељи“ и показала велико интересовање и залагање у свакој организованој активности.

Подносилац извештаја

Сузана Марковић