Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележили смо на часу одељенског старешине разговором о томе које све врсте насиља постоје, шта је то толеранција, на који начин они поштују и уважавају своје другове у одељењу и на које све начине решавају конфликте. Након тога су писали поруке пријатељства и украшавали пано учионице.