Select Page

СПИСАК УЧИТЕЉА ПО РАЗРЕДИМА

 разред и одељењеНАСЕЉЕИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧИТЕЉА
1.I1Падинска СкелаСлавица Милосављевић
2.I2Падинска СкелаВесна Миленковић
3.II1Падинска СкелаСлађана Мајданац Миличић
4.II2Падинска СкелаРадмила Петрић
5.III1Падинска СкелаЗорица Кузмановић
6.III2Падинска СкелаВања Миловановић
7.IV1Падинска СкелаОливера Јовановић
8.IV2Падинска СкелаНаталија Божић
9.I3ТовилиштеСнежана Младеновић
10.II3ТовилиштеАнијела Рула
11.III3ТовилиштеДушанка Трубарац
12.IV3ТовилиштеСунчица Ђурђев
13.IV10ТовилиштеЈелена Топаловић
14.I4 и II4КовиловоРадмила Куколеча
15.III4 и IV4КовиловоАлександра Марић
17.I5 и IV5Глогоњски РитДанијела Тодоровски
18.II5 и  III5Глогоњски РитСузана Марковић
19.I6Јабучки РитБранислава Радојичић
20.II6Јабучки РитВесна Костић
21.III6Јабучки РитДрагана Цвијовић
22.IV6Јабучки РитДрагиња Стефановић Јовановић
23.I7 и III7Бесни ФокАлександра Радосављевић
24.II7 и IV7Бесни ФокЗорана Спасић
25.I8 и II8ВрбовскиНада Лекић Маневски
26.III8 и IV8ВрбовскиСања Марков
27.I9 и III9ДунавацНаташа Рељин Голе
28.II9 и IV9ДунавацЈована Тошић

Наставници

ИмеПрезиме НАСТАВНИКОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА
Раде ГачевићГЕОГРАФИЈА7-2
ВишњаОдри ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАЊЕ5-2
Драгана Јовановић -ЏакулаГЕОГРАФИЈА 
ЖељкаТомашев БИОЛОГИЈА5-4
Наташа Аврам ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Сања БјелогрлићРУСКИ ЈЕЗИК 
Синиша БјелогрлићМАТЕМАТИКА5-1
КристинаВукадиновићТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО8-2
Вељко ВилимоновићИСТОРИЈА 
Велисав БелићМУЗИЧКА КУЛТУРА 
ОлгицаБајићТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Жарка КаракашевићФИЗИКА 
Јелена КовачевићЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК6-2
Милена Кулић ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Миона .ЉубисављевићМАТЕМАТИКА 
МаријаНикић -ИвковићХЕМИЈА8-4
Татјана Поповић ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАЊЕ8-3
Снежана РашићФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАЊЕ6-4
Весна РепићСРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВОСТ8-1
Гордана Стојановић РУСКИ ЈЕЗИК 
ЗоранЏакула СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВОСТ6-3
МаријаМанићСРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВОСТ,  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ7-4
ПетарМилосављевићИСТОРИЈА 
ИгњатМиљковићВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНА КАТИХИЗИС 
ЈеленаМихајловМАТЕМАТИКА 
УрошНишавићВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНА КАТИХИЗИС 
СандраСимићСРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВОСТ,6-1
ЈеленаСмољановићЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК7-3
Радован Срданов ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО5-3
ИванаСтаменковићБИОЛОГИЈА7-1
МухамедХаџићВЕРСКА НАСТАВА – исламски вјеронаук