Select Page

Национална платформа „Чувам те“је прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Републици Србији. Платформа је успостављена са циљем координације и јачања сарадње надлежних институција у превенцији и сузбијању насиља, посебно вршњачког насиља.

Насионална платформа „Чувам те“ садржи сегменте који се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања налазе се информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставнициима и ученицима. Ученици основношколског узраста могу да похађају обуке уз претходну сагласност родитеља односно другог законског заступника, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.