Ученици осмог разреда, од 24-25.03.2023. године ће радити пробни завршни испит.  У петак, 24. марта 2023. године у 12.00 часова ‒ полагаће тест из математике.  У суботу, 25. марта 2023. године у 9:00 часова – полагаће тест из српског, односно матерњег језика и тест из изабраног предмета у 11:30 часова, са паузом од пола сата између два двосатна термина

 Ученици седе на месту са редним бројем који одговара редном броју са Јединственог списка ученика

Списак докумената који се обавезно доносе на пробни завршни испит: оверена ђачка књижица са залепљеном фотографијом и прибор за рад на пробном завршном испиту: 

-за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица;

– за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

– за тест из изабраног предмета– графитна оловка, хемијска оловка и гумица; 

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на обележеном месту у ходнику школе.

Директор школе:

__________________

Мерица Буј-Бјелогрлић