Select Page

Врбовски
(I-8, II-8, III-8, IV-8)

  1. активност:Одгледали смо два кратка филма:
  • “Вршњачко насиље, шта је и како се борити против њега” и
  • “Просечан дан жртве вршњачког насиља”
    2.активност: У друштву је и математика лакша