Select Page

Додатна образовна подршка индивидуално или у пару

Од 1. септембра школске 2020/2021. године наша школа учествује у пилот пројекту пружајући ученицима додатну подршку у проширивању знања из српског језика, математике и света око нас/природе и друштва.

Циљеви пројекта су:  максималан напредак ученика који се суочавају са тешкоћама у учењу; пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са могућностима и подршка надареним ученицима. 

 Часови се одржавају два пута недељно по 60 минута, уторком и четвртком од 10:30-11:30. У овом програму учествује 11 ученика од 1. до 4. разреда.

Током септембра у оквиру теме Азбука и абецеда – два писма, ученици су обновили штампана и писана слова азбуке и абецеде и израдили два паноа. Истраживали су и  проширили  знања о животу и делу Вука Стефановића Караџића, бојили су, цртали и певали песме са овом тематиком.
Током октобра смо се бавили основним садржајима из математике кроз тему Рачунање је лако ако знаш како. У складу са узрастом, ученици су извршавали различите задатке.  Кроз игру су обновили  основне појмове везане за све четири рачунске операције

У новембру је реализована тема Оријентишемо се у простору .  Ученици су истраживали како се оријентишемо у природи и простору помоћу природних оријентира, часовника и компаса.  Ученици су примењивали научено кроз игру.  У оквиру ове теме, ученици су нацртали план насеља Дунавац.

Кроз тему Позориштанце ученици су вежбали сценско извођење драмских  текстова. Изводили су научене текстове по улогама и изражајно рецитовали научене песме.Након припрема и увежбавања, следило је извођење представе.
У оквиру теме Занимљива математика, ученици су кроз игру увежбавали наставне садржаје везане за природне бројеве. У зависности од узраста извршавали су две или све четири рачунске операције. На крају радионице је организован математички квиз где су ученици били подељени у два  тима приближних способности. Оба тима су награђена  похвалницама за освојено 1. или  2. место у квизу.

Током  реализовања теме Оријентишемо се у времену ученици су утврдили знања о временским одредницама дан, седмица, месец и година. Проширили су знања о годишњим добима,  правили часовнике од картона и вежбали преподневно и послеподневно мерење времена помоћу часовника.
Кроз тему Играмо се речима ученици су обнављали и проширивали знања о садржајима из граматике, писали приче на основу илустрација или задатих речи, смишљали своју басну, решавали ребусе, осмосмерке, преметаљке и друге језичке игре.

Тема  Текстуални задациомогућила јеученицима  да  понове поступак решавања текстуалних задатака али такође и да покрене њихову машту  и креативност. Задаци су били прилагођени узрасту и могућностима ученка.  Ученици су смишљали  своје математичке приче и бајке и драматизовали исте.

Током реализовања теме Правимо моделе / макете  ученици су поновили шта су макете и како се праве.  Правили су макете града и села. Кроз ову тему обнављали и проширивали знања о рециклажи, својствима материјала, проналазили су нову намену коришћеним предметима, повезивали су различита занимања и делатности са потребама људи и сл.

Кроз тему Позориште сенки ученици су вежбали извођење драмских текстова. Правили су позориште сенки, лутке и вежбали извођење научених текстова по улогама. Након припрема и увежбавања ученици су изводили своје представе.

Интересовање ученика за овај пројекат је било изузетно велико. Са нестрпљењем су ишчекивали сваку радионицу. У складу са њиховим напредовањем и интересовањем радионице су трајале краће или дуже него што су планиране. Кроз игру, ученици су увежбавали рађено наставно градиво, проширивали знања, развијали креативност и машту, сарађивали, дружили се и редовно били похваљени и награђени за труд.

Наставници: Наташа Рељин Голе и Јована Тошић