Select Page

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити у времену од 01. априла 2022. до 31.маја 2022.

У I РАЗРЕД УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА  РОЂЕНА ОД 1. МАРТА 2015.  ГОДИНЕ  ДО 28. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03.2016.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2022. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 01.12.2021. 

Упис у први разред школске 2022/23. године обављаће се електронским путем.

Приликом електронског уписа ученика, потребно је да родитељ зна свој (матични број) ЈМБГ  као и ЈМБГ детета.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму доставиће накнадно по добијању из предшколске установе, приликом тестирања код педагога или психолога. Лекарско уверење прибавља се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу.

 Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2022/23. годину врши заказивање термина за тестирање  детета, преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs). 

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за тестирање детета на овај начин, овлашћено лице школе је у обавези да то изврши уместо њега.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од секретара школе на телефон 011 6300471 сваким радним даном, преподне и од стручне службе, педагога и психолога, на телефон 011 6300185. сваким радним даном.

Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.

Директор школе