Поштовани родитељи/старатељи,

сваком родитељу је омогућено да искаже интересовање за упис детета у први разред и то личним доласком у школу или електронским путем преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs ) Захваљујући електронској услузи родитељи не прибављају лична документа детета за упис. 

Уколико родитељ нема могућности да електронски искаже заинтересованост за упис детета, онда се тај упис обавља у школи (потребни су матични бројеви родитеља и детета). 

Све додатне информације можете добити на телефоне: 

Секретар – 011/6300471, од 08.00-13.00 часова

Педагог/психолог – 011/6300185, сваког радног дана, од 08.00-18.00 часова.

Упис и тестирање деце за полазак у први разред школске 2023/24. године, обавиће се у периоду од  01.04.2023. године до 31.05.2023. године. У први разред се уписују сва деца рођена од 1.марта 2016. године до краја фебруара 2017. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу децу у први разред. 

Изузетно, у први разред могу да се упишу и деца рођена до краја марта 2017. године (превремени упис, са провером психолога о спремности детета за упис).  

Уколико је лекарски преглед детета извршен у приватној пракси потребно је уверење донети у школу.