Select Page
П О З И В за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија

П О З И В за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 546/1 Датум: 02.06.2020. године На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Олга Петров“ из...

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Брoj: 2131/5 Датум: 06.12.2019. године ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Олга...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Брoj: 2132/1 Датум: 06.12.2019. године На основу члана  63. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основнe школe „Олга Петров“ из...

Позив за подношење понуде – извођење екскурзије и наставе у природи 2019-2020

Позив за подношење понуде – извођење екскурзије и наставе у природи 2019-2020

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 2112/1 Датум: 04.12.2019. године На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Олга...

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – извођење екскурзије и наставе у природи за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле Партије број 1 и 2

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – извођење екскурзије и наставе у природи за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле Партије број 1 и 2

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 2324/1 Датум: 20.12.2018. године На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Олга Петров“ из Падинске Скеле...

У прилозима су ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности услуга-извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе “Олга Петров” из Падинске Скеле

У прилозима су ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности услуга-извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе “Олга Петров” из Падинске Скеле

Партија 1-1 партија 1-2 партија 1-3 партија 1-4 партија 1-5 партија 2, 3 и 4-1 део партија 2, 3 и 4-2 део партија 2, 3 и 4-3 део партија 2, 3 и 4-4 део партија 2, 3 и 4-5...

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Олга Петров“ из Падинске Скеле

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Олга Петров“ из Падинске Скеле

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Брoj: 1923/1 Датум: 01.11.2018. године ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Олга Петров“...

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Брoj: 1924/1 Датум: 01.11.2018. године На основу члана  63. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основнe школe „Олга Петров“ из...

Позив за подношење понуда за рекреативну наставу

Позив за подношење понуда за рекреативну наставу

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 1908/1 Датум: 31.10.2018. године На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Олга...

У прилогу је Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – рачунари.

У прилогу је Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – рачунари.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 Падинска Скела Број: 1105/1 Датум: 21.06.2018. године На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Олга Петров“ из Падинске Скеле објављује О Б...

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 1050/1                   Датум: 14.06.2018. године На основу члана 116. Закона о јавним набавкама...

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – рачунари. Документа су објављена на Порталу јавних набавки 14.05.2018. године.

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – рачунари. Документа су објављена на Порталу јавних набавки 14.05.2018. године.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 473/1 Датум: 04.05.2018. године На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Олга Петров“ из...

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 213/1 Датум: 23.02.2017. године На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Олга Петров“ из...

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 221/1 Датум: 24.02.2017. године На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Олга Петров“...

Одлука о додели уговора – извођење наставе у природи

Одлука о додели уговора – извођење наставе у природи

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 295/5 Датум: 09.03.2017. године   На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о...

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга

ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 334 Датум: 14.03.2017. године На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Олга Петров“ из Падинске Скеле...