Select Page

У оквиру пробног завршног испита, ученици осмог разреда ће 26.03.2021. године  у 12 часова, полагати тест из математике а 27.03.2021. године у 9 часова тест из српског/матерњег језика и у 11:30 часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија). 

Ученици пробни завршни испит полажу у учионици.