Select Page
Дечја недеља – Глогоњски рит

Дечја недеља – Глогоњски рит

ОШ ,,Олга Петров” Издвојено одељење: Глогоњски рит Школска година: 2021/2022. Разред и одељење: комбинована одељења I5 и  II5 ,  III5 и  IV5 И З В Е Ш Т А Ј             Прве недеље октобра...
Издвојене одељење Глогоњски Рит

Издвојене одељење Глогоњски Рит

Основну школу у Глогоњском Риту похађају ученици од 1. до 4. разреда у два комбинована одељења. Разредне старешине су Сузана Марковић (II5 и III5)и Данијела Тодоровски (I5  и   IV 5). Школске 2020/2021. године уписано је 16 ученика и настава се одвија...