Dan zaštite životne sredine koji se u svetu obeležava 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, ove godine biće usmeren na očuvanje biodiverziteta i obeležen uz slogan “Vreme je za prirodu”.

Cilj je da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ocenio je danas u saopštenju da je “vreme da se učini nešto više za prirodu, ljude i planetu” i poručio da se zaštita biodiverziteta najbolje sprovodi očuvanjem prirodnih staništa, kroz zaštićena područja i druge vidove prostorne zaštite.

Kako se navodi, stručni timovi zavoda trenutno istražuju nove terene i vrše valorizaciju prirodnih vrednosti sa ciljem izrade studija za njihovu zaštitu.

Neki od istraživanih područja su Bogojevački rit, Slatine uz Moravicu kod Vatina i Margite, Lesne doline na potezu od Dobrice do Alibunara, Dolina – Alaš kod Padine, Dunavski ritovi između Plavne i Bačkog Novog Sela, Slatine kod Ruskog Krstura i Slatine kod Žablja.

Obeležavanje Dana zaštite životne sredine je najavljeno u više od 143 zemlje.

Datum 5. jun odredila je Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine, a prisutne delegacije su tada donele zajednički zaključak o potrebi međunarodne saradnje u svrhu njene zaštite.

Zelen
svetski dan

Kompanija Imlek  obeležila Svetski dan  zaštite životne

sredine

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, zaposleni u kompaniji Imlek organizovali su volontersku akciju sadnje aromatičnog bilja, koje predstavlja neophodan resurs za život jedne od najugroženijih vrsta insekata – pčela.

Imlek svetski dan

AUTOR: Alo.rs DATUM I VREME: 04.06.2020. 14:43 – 04.06.2020. 14:5

 0 Komentara

Poznato je da lavanda privlači pčele, a da pčele podstiču biodiverzitet, zaposleni u kompaniji posadili su preko 150 sadnica ove biljke.

Imlekova fabrika u Padinskoj Skeli postala je bogatija za mini vrt, čija je osnovna namena oplemenjivanje i očuvanje životne sredine.

U skladu sa društveno odgovornom ulogom, koju kompanija neguje, Imlekovi zaposleni su ovim potezom želeli da doprinesu, kako ulepšavanju ambijenta u kojem rade, tako i zaštiti čitavog ekosistema.

– Ponosni smo što se veliki broj zaposlenih u našoj kompaniji odazvao akciji uređenja fabričkog kruga i sadnje biljaka koje su značajne za podsticanje biodiverziteta. Sađenje cveća i biljaka, i pokrivanje površina biljakama koje su potrebne pčelama je neophodno, jer 84% biljaka koje se uzgajaju za ljudsku upotrebu, pčele moraju da opraše kako bi im pružile život i povećale njihov prinos i kvalitet. Mi u Imleku veliku pažnju poklanjamo, kako socijalnim, tako i ekološkim pitanjima, kao važnom segmentu društvene odgovornosti, čime dodatno skrećemo pažnju javnosti na značaj i potrebu očuvanja zdrave životne okoline – istakla je Marija Malović, regionalni menadžer za odnose s javnošću kompanije Imlek.

 Nastavnica biologije: Ivana Stamenković