Select Page

Подручна школа
Јабучки рит

Школа дели зграду са вртићем Пролеће и поседује две учионице, два тоалета и једну чајну кухињу. Школско двориште обухвата један спортски терен и простор са зеленилом.

У школској 2020/2021. години уписан je 51 ђак од првог до четвртог разреда.

 Четири одељења распоређена су у две смене. У школи раде четири учитељице и хигијеничарка.