Издвојено одељење Јабучки Рит

Издвојено одељење Јабучки Рит

Школа дели зграду са вртићем Пролеће и поседује две учионице, два тоалета и једну чајну кухињу. Школско двориште обухвата један спортски терен и простор са зеленилом. У школској 2020/2021. години уписан je 51 ђак од првог до четвртог разреда.  Четири одељења...